Changeset 1ddcda6 in git


Ignore:
Timestamp:
Sep 9, 2011, 8:26:22 PM (13 years ago)
Author:
Oleksandr Motsak <motsak@…>
Branches:
(u'fieker-DuVal', '117eb8c30fc9e991c4decca4832b1d19036c4c65')(u'spielwiese', '3720ae8bfcff4a4649ee98a15552089151d2d59b')
Children:
3b8d4864f8b8bc853516b1a6649f1e23474eeed4
Parents:
2fbc7aa588f89f07aa77851b6807798935528f56
git-author:
Oleksandr Motsak <motsak@mathematik.uni-kl.de>2011-09-09 20:26:22+02:00
git-committer:
Mohamed Barakat <mohamed.barakat@rwth-aachen.de>2011-11-09 16:12:42+01:00
Message:
ADD: create ring via the Interpretor (for make check)
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • Singular/test.cc

  r2fbc7a r1ddcda6  
  301301  currentVoice=feInitStdin(NULL);
  302302   
   303  int err=iiEStart(omStrDup("ring R; R; kill R; return();\n"),NULL);
   304 
   305  printf("interpreter returns %d\n",err);
   306  if (err)
   307     errorreported = 0; // reset error handling
   308   
   309  assume( err == 0 );
   310   
   311   
  303312   
  304313  // hook for error handling:
  305314  // WerrorS_callback=......; of type p(const char *)
  306   int err=iiEStart(omStrDup("int ver=system(\"version\");export ver;return();\n"),NULL);
   315  err=iiEStart(omStrDup("int ver=system(\"version\");export ver;return();\n"),NULL);
  307316 
  308317  printf("interpreter returns %d\n",err);
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.