Changes between Version 5 and Version 6 of BadContent


Ignore:
Timestamp:
Jul 14, 2009, 11:10:58 AM (14 years ago)
Author:
hannes
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • BadContent

  v5 v6  
  1 ringtone[[BR]]
  2 (?i)diethylpropion[[BR]]
  3 (?i)zelgetbasli[[BR]]
  4 http://
  5 [[BR]]
  6 www\.LEDdisplay\.net\.cn[[BR]]
  7 (?i)greatwall[[BR]]
  8 (?i)phentermine[[BR]]
  9 online.*casino[[BR]]
  10 online.*gambling[[BR]]
  11 quick-adult-links\.com[[BR]]
  12 antyspam[[BR]]
  13 im fine, gl all![[BR]]
  14 olnevhost\.net[[BR]]
  15 jalert..et[[BR]]
  16 (?i)Tramadol[[BR]]
  17 (?i)Xanax[[BR]]
  18 (?i)Diazepam[[BR]]
  19 (?i)Tadalafil[[BR]]
  20 (?i)Adipex[[BR]]
  21 (?i)Carisoprodol[[BR]]
  22 (?i)Cialis[[BR]]
  23 noads.biz[[BR]]
  24 psychologies\.com[[BR]]
  25 awardspace\.com[[BR]]
  26 pentawave\.com[[BR]]
  27 hanmail\.net[[BR]]
  28 klitr\.com[[BR]]
  29 (?i)fioricet[[BR]]
  30 huynani[[BR]]
  31 Have A Nice Day[[BR]]
  32 chtodelat\.org[[BR]]
  33 flava.*info [[BR]]
  34 blogspot\.com[[BR]]
  35 webresourses\.info[[BR]]
  36 hydrocod[[BR]]
  37 carookee[[BR]]
  38 -adult-[[BR]]
  39 -xxx-[[BR]]
  40 -sex-[[BR]]
  41 -teen-[[BR]]
  42 (?i)procerin[[BR]]
  43 (?i)freeweb[[BR]]
  44 Very \w+ site[[BR]]
  45 (?i)xoomer[[BR]]
  46 Hello, cool site[[BR]]
  47 i like you[[BR]]
  48 (?i)xciting website[[BR]]
  49 Great resource\.[[BR]]
  50 Really helpful for understand\b [[BR]]
  51 (?i)warcraft[[BR]]
  52 Members/derik/\d+\.html[[BR]]
  53 b1ca\.info[[BR]]
  54 his is a \w+ site[[BR]]
  55 (?i)tamiflu[[BR]]
  56 (?i)airbed[[BR]]
  57 jwmgactg[[BR]]
  58 (?i)(?:nice|good)\s+(?:(?:web)?site|design)![[BR]]
  59 (?i)very good i think[[BR]]
  60 (?i)nice site look[[BR]]
  61 andreaskapsalis[[BR]]
  62 (?i)casino[[BR]]
  63 ^this site rocks!$[[BR]]
  64 ^Great web site$[[BR]]
  65 ^I[st] very interesting$[[BR]]
  66 ^Interesting site$[[BR]]
  67 ^Great work on website.$[[BR]]
  68 ^Very useful$[[BR]]
  69 ^Good Luck!$[[BR]]
  70 archy it i[[BR]]
  71 Real Estate[[BR]]
  72 Soft toys[[BR]]
  73 [Rr]olex[[BR]]
  74 debtconsolidation[[BR]]
  75 good job up[[BR]]
  76 NokiyaUp[[BR]]
  77 skylineblog[[BR]]
  78 \blvcom\b[[BR]]
  79 smart\+question[[BR]]
  80 officeworms[[BR]]
  81 MESSAGE[[BR]]
  82 shahui[[BR]]
  83 aphp[[BR]]
  84 haolp[[BR]]
  85 \[http:[^]]*\]\s*\[http:[^]]*\]\s*\[http:[^]]*\][[BR]]
  86 ionolsen\d+[[BR]]
  87 Cool Guest Book[[BR]]
  88 usfine\.net[[BR]]
  89 piebridge\.net[[BR]]
  90 aw-confim@ebay\.com[[BR]]
  91 Uncle Steve[[BR]]
  92 horniest[[BR]]
  93 \bcock\b[[BR]]
  94 lesbian[[BR]]
  95 incest[[BR]]
  96 dildo[[BR]]
  97 mike18-movs\.ifrance[[BR]]
  98 lazaridis[[BR]]
  99 makegamegold\.com[[BR]]
  100 wow gold[[BR]]
  101 spielkartenwelt[[BR]]
  102 dominios[[BR]]
  103 jachu\.narx\.eu[[BR]]
  104 hotelscompare[[BR]]
  105 (?i)Ticketwood[[BR]]
  106 kontakte[[BR]]
  107 keywordmaster\.de[[BR]]
  108 (?i)<text>[[BR]]
  109 editfriendster\.com[[BR]]
  110 photobucket\.com[[BR]]
  111 penis[[BR]]
  112 LoveSongCL[[BR]]
  113 HACKED'[[BR]]
  114 filter component list per milestone when raising a new ticket[[BR]]
  115 hhfgdgdf[[BR]]
  116 haha;[[BR]]
  117 porn(?:hub|tube)[[BR]]
  118 nikeshoeswholesale[[BR]]
  119 nike-trainer[[BR]]
  120 www\.love777\.xy\.to[[BR]]
  121 www\.onlyjacksorbetter\.com[[BR]]
  122 www\.casininio\.com[[BR]]
  123 search-queen\.com[[BR]]
  124 rxxdrugs\.com[[BR]]
  125 HsvsRsvsesv[[BR]]
   1{{{
   2ringtone
   3(?i)diethylpropion
   4(?i)zelgetbasli
   5www\.leddisplay\.net\.cn
   6www\.LEDdisplay\.net\.cn
   7(?i)greatwall
   8(?i)phentermine
   9online.*casino
   10online.*gambling
   11quick-adult-links\.com
   12antyspam
   13im fine, gl all!
   14olnevhost\.net
   15jalert..et
   16(?i)Tramadol
   17(?i)Xanax
   18(?i)Diazepam
   19(?i)Tadalafil
   20(?i)Adipex
   21(?i)Carisoprodol
   22(?i)Cialis
   23noads.biz
   24psychologies\.com
   25awardspace\.com
   26pentawave\.com
   27hanmail\.net
   28klitr\.com
   29(?i)fioricet
   30huynani
   31Have A Nice Day
   32chtodelat\.org
   33flava.*info
   34blogspot\.com
   35webresourses\.info
   36hydrocod
   37carookee
   38-adult-
   39-xxx-
   40-sex-
   41-teen-
   42(?i)procerin
   43(?i)freeweb
   44Very \w+ site
   45(?i)xoomer
   46Hello, cool site
   47i like you
   48(?i)xciting website
   49Great resource\.
   50Really helpful for understand\b
   51(?i)warcraft
   52Members/derik/\d+\.html
   53b1ca\.info
   54his is a \w+ site
   55(?i)tamiflu
   56(?i)airbedjwmgactg
   57(?i)(?:nice|good)\s+(?:(?:web)?site|design)!
   58(?i)very good i think
   59(?i)nice site look
   60andreaskapsalis
   61(?i)casino
   62^this site rocks!$
   63^Great web site$
   64^I[st] very interesting$
   65^Interesting site$
   66^Great work on website.$
   67^Very useful$
   68^Good Luck!$
   69archy it i
   70Real Estate
   71Soft toys
   72[Rr]olex
   73debtconsolidation
   74good job up
   75NokiyaUp
   76skylineblog
   77\blvcom\b
   78smart\+question
   79officeworms
   80MESSAGE
   81shahui
   82aphp
   83haolp
   84\[http:[^]]*\]\s*\[http:[^]]*\]\s*\[http:[^]]*\]
   85ionolsen\d+
   86Cool Guest Book
   87usfine\.net
   88piebridge\.net
   89aw-confim@ebay\.com
   90Uncle Steve
   91horniest
   92\bcock\b
   93lesbian
   94incest
   95dildo
   96mike18-movs\.ifrance
   97lazaridis
   98http://www\.torrentmania\.info
   99http://www\.seed\.pl
   100makegamegold\.com
   101wow gold
   102spielkartenwelt
   103dominios
   104jachu\.narx\.eu
   105hotelscompare
   106(?i)Ticketwood
   107kontaktepenis
   108LoveSongCL
   109HACKED'
   110filter component list per milestone when raising a new ticket
   111hhfgdgdf
   112http://www\.gamegoldbest\.us
   113http://www\.green-litehk\.com
   114haha;
   115porn(?:hub|tube)
   116nikeshoeswholesale
   117nike-trainer
   118http://www\.sneakercool\.com
   119http://en\.justin\.tv
   120www\.love777\.xy\.to
   121www\.onlyjacksorbetter\.com
   122www\.casininio\.com
   123search-queen\.com
   124rxxdrugs\.com
   125HsvsRsvsesv
   126}}}
   127
   128keywordmaster\.de
   129(?i)<text>
   130editfriendster\.com
   131photobucket\.com
   132
   133