Home Online Manual
Top
Back: bigint
Forward: bigint expressions
FastBack: cring
FastForward: bigintmat
Up: bigint
Top: Singular Manual
Contents: Table of Contents
Index: Index
About: About this document

4.2.1 bigint declarations

Syntax:
bigint name = int_expression ;

Purpose:
defines a long integer variable

Default:
0

Example:
 
  bigint i = 42;
  ring r=0,x,dp;
  number n=2;
  bigint j = i + bigint(n)^50; j;
==> 1125899906842666